Diagnoza obejmuje wywiad (bardzo dokładny), badania palpacyjne, badania pulsów, ciepłoty ciała, języka, test Akebane. Podczas pierwszego zabiegu usuwane są wszystkie blokady energetyczne, by umożliwić kierowanie energii tam, gdzie występuje jej deficyt.
Akupunktura to nie magia – nie ma znaczenia, czy pacjent wierzy, czy nie wierzy w jej działanie. Podstawą funkcjonowania poszczególnych narządów, jak i całego organizmu jest ich właściwe odżywienie i odpowiedni przepływ energii.
Także medycyna zachodnia, badania biochemiczne i fizyczne wiążą fakt odpowiedniego funkcjonowania organizmu z procesami energetycznymi zachodzącymi na poziomie komórkowym.

Funkcjonowanie ciała zarówno człowieka jak i wszystkich istot żywych możliwe jest dzięki obecnej w nich energii. Bez niej nie ma możliwości właściwego działania ani ciała ludzkiego w całości, ani poszczególnych układów, czy choćby komórek. We wszystkich bowiem komórkach żywych energia jest gromadzona i okresowo przechowywana w postaci ATP – adenozynotrójfosforanu. ATP w ciele ludzi i zwierząt powstaje w procesach oddychania komórkowego w mitochondriach, które wydają się z punktu widzenia mechanizmów działania i skuteczności akupunktury wyjątkowo ważnym elementem, zarówno ze względu na powstające w nich mutacje prowadzące do rozwoju pewnego typu chorób, wpływu reaktywnych form tlenu powstających w mitochondriach na procesy degeneracyjne, uszkodzenia, starzenie i śmierć komórek, jak i potencjalną możliwość energetycznego wpływania, kompensowania deficytów energetycznych komórek i tkanek, jak i związane z nimi procesy regeneracji oraz szansę na ich przyspieszenie przy pomocy akupunktury.
Pierwszy zabieg trwa ok. 1,5 h.

Aktualności

PRZERWA URLOPOWA