Co różni nasze kursy od innych kursów językowych?

WAŻNA JEST NIE ILOŚĆ, LECZ JAKOŚĆ:

– dlatego też praca odbywać się będzie w niewielkich grupach – od czterech, do sześciu osób. Materiał realizowany jest dokładnie, a stopień jego przyswojenia jest dokładnie i systematycznie sprawdzany.

NAUKA JĘZYKA WYMAGA SYSTEMATYCZNOŚCI:

– dlatego w czasie każdych zajęć ma miejsce krótki, pisemny test dotyczący przyswojenia określonej partii materiału, a każde zagadnienie powraca co najmniej trzykrotnie w formie powtórki.

NAUKA TO PRACA WYOBRAŹNI:

– dlatego nasze lekcje będą łączyły to, co na ogół robi się na kursach językowych z pracą zmysłów, a zadania praktyczne, wykonywane podczas zajęć, pozwolą odejść na chwilę od podręczników i pomęczyć się nad praktyczną stroną wykorzystania języka.

SZACUNEK DLA INTELIGENCJI UCZNIA:

– nie należę do wielbicieli metod polegających na powtarzaniu gotowych zdań. Zapewne mają one jakiś cel i może nawet częściowo zostaje on osiągnięty, jednak, jak wielokrotnie dotychczas się o tym przekonałam, uczniowie korzystający z metod direct, ani nie posiadają swobody językowej, ani nie posiadają wiedzy gramatycznej. Nasza szkoła daje uczniowi zarówno przysłowiową „wędkę”, jak i „rybę” dbając o harmonijny rozwój znajomości języka w różnych jego aspektach. Gramatyka języka angielskiego jest stosunkowo łatwa i nie ma powodu, by jej unikać.

Aktualności

PRZERWA URLOPOWA