Co różni nasze warsztaty tematyczne od kursów językowych? W obecnych czasach nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej mobilne, do Polski wkraczają międzynarodowe korporacje, coraz częściej i dalej podróżujemy i okazuje się, że nauka języka angielskiego oferowana w szkołach językowych rozmija się z potrzebami tych, którzy nie mieli szansy na wieloletnią naukę. Setki godzin spędzanych corocznie w szkole sprawiają, że stopniowo rosną kompetencje jej uczniów i wielu z nich może się poszczycić nienaganną znajomością języka. Co jednak mają do zaoferowania tym, którzy mają ściśle określone potrzeby i muszą szybko osiągnąć pewną biegłość językową w określonej dziedzinie życia, bo wymaga tego od nich praca, konieczność wyjazdu, lub też braki dotyczące gramatyki gdy zbliża się egzamin? Pewną popularnością cieszy się wśród osób uważających się za pozbawione zdolności językowych, a także zablokowanych językowo, metoda Direct English - jednak łatwo stwierdzić , kto korzystał z kursów typu direct, ponieważ osoby takie mają sporą trudność z transformacją wyuczonych na pamięć zdań i mówią częstokroć niepoprawnie, zaś ich edukacja mimo przeciętnych efektów, tak czy inaczej - trwa długo. Wychodząc z założenia, że nauka języka jest zasadniczo żmudną i długotrwałą czynnością, która ostatecznie prowadzi raz do lepszych, a raz gorszych efektów, a wielu osobom zależy na tym, żeby potrafić komunikować się na określonych polach życiowej aktywności i jak najszybciej osiągnąć poziom, który pozwolił by im na to, by w zrozumiały sposób wyrażać swoje myśli - postanowiłam dać im narzędzia – z pewnością nie są one doskonałe, ale umożliwiają im uzyskanie w szybki, ciekawy i skuteczny sposób niezbędnych do porozumiewania się kompetencji językowych. Każdy warsztat tematyczny trwa trzy godziny zegarowe, podzielonych krótkimi przerwami. W czasie zajęć zapoznam uczestników ze słownictwem z danej dziedziny, przydatnymi zwrotami i potrenujemy ich wykorzystanie w hipotetycznych sytuacjach. Dla chętnych oferuję również warsztaty gramatyczne, które podzielone są na osiem bloków, w logiczny sposób łączących poszczególne zagadnienia gramatyczne tak, by korzystanie ze zdobywanej wiedzy było jak najbardziej efektywne i intuicyjne. Czytaj więcej...

WARSZTATY TEMATYCZNE:

  1. PODRÓŻOWANIE (słownictwo dotyczące przyrody, miasta, podróżowania różnymi środkami transportu, odprawy, pytania o drogę, objaśniania jak gdzieś dotrzeć, zakupu biletów, rezerwacja hotelu). Wymagana podstawowa znajomość czasów Present Simple i Present Continuous – zostaną one dodatkowo objaśnione w czasie zajęć.
  1. KULTURA I ROZRYWKA (poszukiwanie akomodacji, sport, zwiedzanie, kultura, jedzenie, zamówienia w restauracji). Wymagana podstawowa znajomość czasów Present Simple i Continuous – zostaną one dodatkowo objaśnione w czasie zajęć.
  1. NAWIĄZYWANIE ZNAJOMOŚCI (zwroty grzecznościowe i zapoznawcze, rozmowa o zainteresowaniach, rodzinie, sprawach zawodowych i przeszłości oraz przszłości). Wymagana podstawowa znajomość czasów Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuous, konstrukcja ,be going to’ – zostaną one dodatkowo omówione w czasie zajęć.
  1. ŻYCIE CODZIENNE (nazwy sklepów, zakupy: odzież, spożywcze; czynności w ciągu dnia, sprzątanie, gotowanie, sprzęty domowe, pojazdy, komunikowanie się, ). Wymagana podstawowa znajomość czasów Present Simple i Continuous – zostaną one dodatkowo omówione w trakcie zajęć.
  1. ZDROWIE (części ciała, nazwy chorób, urazy i dolegliwości; wzywanie pogotowia, rozmowa z lekarzem, szukanie pomocy medycznej) Wymagana jest podstawowa znajomość czasów Present Simple i Continuous, Past Simple i Continuous, konstrukcja ‘used to’ – zostaną one dodatkowo omówione w trakcie zajęć.

W przypadku warsztatów nie ma konieczności uczęszczania na nie wszystkie – każdy z warsztatów stanowi odrębną całość

Aktualności

PRZERWA URLOPOWA