WARSZTATY GRAMATYCZNE:

1. Present Simple, Present Continuous, konstrukcja be going to, liczebniki, pytania szczegółowe w tych czasach 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

05.08.2017. godz. 8.30 – 11.30 (poziom niższy)

04.07.2017. godz. 8.30 – 11.30 (poziom niższy)

06.08.2017. godz. 8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

2. Past Simple, Past Continuous, , łączenie tych dwóch czasów, pytania szczegółowe w tych czasach, konstrukcja used to przymiotniki – miejsce w zdaniu, kolejność, stopniowanie 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

12.08.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

13.08.2017. godz. 8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

3. Present Perfect, Present Perfect Continuous; for, Since; kiedy stosujemy czasy typu Past, kiedy Perfect; during, while, still, yet, already; 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

20.08.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

21.08.2017. godz. 8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

4. Past Perfect, Past Perfect Continuous; after i before; zastosowanie: kiedy Past Simple, kiedy Past Perfect – porównanie czasów typu Past i typu Perfect 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

27.08.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

28.08.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

5. Czasy i konstrukcje odnoszące się do przyszłości – porównanie Present Simple, Present Continuous, be going to, Future Simple, Future Continuous i Future Perfect 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

02.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

03.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

6. Strona bierna – we wszystkich czasach, czasowniki: say, speak, talk, tell 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

09.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

10.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom wyższy)

7. Mowa zależna – następstwo czasów, czasowniki przydatne w mowie zależnej, wyrażenia czasowe w mowie zależnej 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

23.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

24.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

8. Conditionals – Zero Conditional, First, Second, Third i Mixed Conditionals 3h – poziom podstawowy – od zera do B1

3h – poziom wyższy – od A2 do B2/C1

30.09.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

01.10.2017. godz.8.30 – 11.30 (poziom niższy)

Aktualności

PRZERWA URLOPOWA